Goblin Shark

Recorded Live @ Peyote.

 

Goblin Shark is a rare specie of deep-sea; sometimes called a “living fossil.” He’s poorly known; it’s estimated that he’d evolved from a specie called “m.ö.r” about 1,5 years ago in 2013. He’s heavy and even ugly for some; its progressive kinesis is distinct in the gloom of deep-sea. He’s a muckle-mouthed baritone, makes brutal voices; behind the eyes are spiracles. His way of swimming is mostly not that fast, but syncopated and tends to wait for the right time to act; neither his guitar riffs, nor the noises coming out of his saxophone pose a threat to human… or maybe do. We will see that all together. 

//
Goblin Shark, derin denizin ender görülen bir yaratığıdır; kimi zaman "yaşayan fosil" diye anılır. Hakkındaki bilgi çok yetersizdir; yaklaşık 1,5 sene öncesinde, 2013 ortalarında "m.ö.r" isimli canlı türünden evrildiği tahmin edilmektedir. Sert ve kimilerine göre çirkin mizaçlıdır; derin denizin karanlığında, progresif devinimi göze çarpar. Koca ağızlı bir baritondur, hırıltılı sesler çıkarır; solungaçları, gözlerinin ardındadır. Çoğunlukla çok hızlı yüzmez, aksaktır ve eyleme geçmek için doğru zamanı bekler; ne gitar riff'leri, ne de saksofonundan çıkan sesleri insan için tehdit oluşturmaz… veya oluşturur. Bunu, hep birlikte göreceğiz. 

 

Members:

Çağrı Erdem: electric guitar, vocals, live electronics
Giray Gürkal: electric guitar, effects
Onur Başkurt: drums
Alp Çoksoyluer: bass guitar, effects

 

Facebook Page